Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Βρίσκεται επί της οδού Κουμουνδούρου 108 και Θεσσαλιώτιδος και συστεγάζεται με το 5ο Νηπιαγωγείο  Καρδίτσας.

Το  σχολείο αποτελείται από  δύο κτίρια που επικοινωνούν μεταξύ τους ( το παλαιό που ιδρύθηκε το 1933, όπως φαίνεται από απόσπασμα της εφημερίδας «Καρδίτσα» και το νέο που άρχισε να λειτουργεί  το 2005).

Το παλαιό κτίριο αποτελείται από ισόγειο και έναν όροφο ενώ το νέο κτίριο αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους. Συνολικά διαθέτει είκοσι αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών , Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών ( πλήρως εξοπλισμένο ώστε να φιλοξενεί και άλλασχολεία της περιοχής που θέλουν να κάνουν πειράματα), Αίθουσα Γυμναστικής,  Μουσικής, Εκδηλώσεων και Βιβλιοθήκη (ενταγμένη στο πανελλήνιο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών). Επίσης διαθέτει, ειδική ράμπα (στο νέο κτίριο) για πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με: Η/Υ (σταθερούς ή φορητούς), βιντεοπροβολείς, ίντερνετ, ανεμιστήρες. Μια αίθουσα διαθέτει διαδραστικό πίνακα.

Επίσης λειτουργούν: Δύο Τμήματα Ένταξης, Τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Γλώσσα- Μαθηματικά), Τμήματα Γλωσσομάθειας (Ξένες Γλώσσες), Τμήμα ΖΕΠ, Ολοήμερο Πρόγραμμα και Πρωινή Ζώνη.

Στο σχολείο έχει συσταθεί ΕΔΥ που συγκροτείται από Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και λειτουργεί κάθε Δευτέρα.

Στο σχολείο μας εκτός από τους υπεύθυνους  εκπαιδευτικούς των τμημάτων ( Δάσκαλοι – ΠΕ70), υπάρχουν εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, Αγγλικής – Γαλλικής – Γερμανικής Γλώσσας, Πληροφορικής, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής, Εικαστικών, Ειδικής Αγωγής, Παράλληλης Στήριξης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (

Ψυχολόγος και Κοινωνική Λειτουργός ) και βοηθητικό προσωπικό    ( καθαρίστριες και σχολικοί τροχονόμοι ).

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών

            Στα θετικά σημεία της δράσης συγκαταλέγονται η εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών σε θέματα που αφορούν τους πολιτισμούς των προσφύγων, η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο θέμα του προσφυγισμού, η θετική στάση των μαθητών και εκπαιδευτικών που ενεπλάκησαν με τη δράση, η αποδοχή των προσφύγων μαθητών από τους Έλληνες συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς τους στην τάξη και στο σχολείο και η επίτευξη του τελικού στόχου για κάποιους μαθητές-πρόσφυγες.

Σχολική διαρροή – φοίτηση

Στα θετικά σημεία της δράσης καταγράφονται η θετική συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, η άμεση ανταπόκριση της διοίκησης τους σχολείου στα αιτήματα της ομάδας, η καλή διάθεση και γόνιμη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους σχολείου για τις περιπτώσεις των μαθητών που προτεραιοποιήθηκαν ( Γενικής τάξηςειδικοτήτων), η συνεργασία με τους αντισταθμιστικούς φορείς του σχολείου ( ΕΔΥ, ΖΕΠ ,Τ.Ε).

Σχέσεις σχολείου οικογένειας

Η θετική στάση και βοήθεια της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος των μαθητών, η χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων καθώς επίσης και η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης σχολείου –οικογένειας.

Διδασκαλία μάθηση και αξιολόγηση

Επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν στο Σχέδιο Δράσης. Το θετικό κλίμα του σχολείου, η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητών, η διάθεση όλων για συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα και δράσεις καθώς και η ενθάρρυνση και στήριξη του Διευθυντή συντέλεσαν στην ομαλή υλοποίηση των στόχων.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ένα πολύ θετικό σημείο της δράσης ήταν ότι εφαρμόστηκε η συμπερίληψη στη διδασκαλία. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των μαθητών καθώς και η παροχή ίσων ευκαιριών για όλους, ακόμα και των αλλοδαπών μαθητών, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος ισονομίας και δικαιοσύνης.

Σημεία προς βελτίωση

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών

            Τα σημεία που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση αφορούν κυρίως σε μια μερίδα προσφύγων μαθητών και είναι η χρήση κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των Ελλήνων μαθητών και η επιφυλακτικότητα σε συνδυασμό με την εσωτερική «συστολή» κάποιων προσφύγων μαθητών, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη στο να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις και παρέες με τους Έλληνες μαθητές στα διαλείμματα.

Σχολική διαρροή – φοίτηση

Οι απουσίες των μαθητών την τρέχουσα σχολική χρονιά ( 2021-22) καθορίστηκαν εξαιτίας του covid και υπό το φόβο νόσησης covid. Προσβλέπουμε στην ομαλοποίηση της υγειονομικής κατάστασης την ερχόμενη σχολική χρονιά. Υπ’ αυτό το πρίσμα πλέον το σχολείο, ανοιχτό, μπορεί να προσκαλέσει πρόσωπα ,φορείς αλλά και γονείς και μέσω δράσεων, ομιλιών και συζητήσεων  να διαμορφωθεί η κατάλληλη κουλτούρα, ώστε μαθητές που ανήκουν  σε ευάλωτες προς διαρροή ομάδες να αποκτήσουν  μια κατά το δυνατόν συνεπή φοίτηση .

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Σημεία προς βελτίωση εντοπίζονται στο σχεδιασμό των δράσεων που υλοποιούνται στην ευρύτερη κοινότητα της σχολικής μονάδας και στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης με τους γονείς ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές.

Διδασκαλία μάθηση και αξιολόγηση

Δημιουργική αξιοποίηση των διαλειμμάτων με εκπαιδευτικό ή καλλιτεχνικό περιεχόμενο, δημιουργία θεατρικού εργαστηρίου, δενδροφύτευση στο χώρο του σχολείου, μεγαλύτερη συνεργασία με διάφορους φορείς του Δήμου, συμμετοχή σε σώματα εθελοντισμού κ.α

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Πραγματοποίηση περισσοτέρων δράσεων – εκδηλώσεων και επιμορφώσεων οι οποίες θα συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση των σχέσεων τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ των μαθητών – εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η δημιουργία εσωτερικής κοινόχρηστης ψηφιακής βιβλιοθήκης που μπορεί να εμπλουτιστεί και να χρησιμοποιηθεί μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Το διαφορετικό επίπεδο του ψηφιακού εγγραμματισμού του κάθε εκπαιδευτικού.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν

6

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Σχολική διαρροή – φοίτηση

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Λειτουργία

Διοικητική λειτουργία

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν

0

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις

Λειτουργία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν

1

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Η ανάληψη δράσεων από τους εκπαιδευτικούς  βοήθησε στη  βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, στην απόκτηση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων.

Επίσης, ενθάρρυνε και ανέδειξε καλές συμπεριφορές μαθητών.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων, λόγω covid-19, δεν υλοποιήθηκαν  όλες οι προγραμματισμένες δράσεις από τους μαθητές – εκπαιδευτικούς.

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *