Το σχολείο μας

Διευθύντρια: Γκερμπεσιώτη Γραμματία ΠΕ70 – Δασκάλα

Υποδιευθυντής: Γανιάς Απόστολος ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής