Το σχολείο μας

Διευθυντής: Μπότης Χρήστος ΠΕ70 – Δάσκαλος

Υποδιευθυντής: Γανιάς Απόστολος ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής