Λειτουργία Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), η οποία αποτελείται από τη Διευθύντρια του σχολείου, τις Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, την Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό. Ο …

Λειτουργία Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) Διάβασε περισσότερα